uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

1
781
Ling (NA011170)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及15個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$0
10:
$0
12:
-
24:
-
1
1680
EVA (NA010838)
陪月總年資:
15年
陪月個案:
30
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
$20000
10:
-
12:
-
24:
-
0
2036
甜姨 (NA010193)
陪月總年資:
5年
陪月個案:
28
服務地區:
屯門區 荃灣區 葵青區 及11個其他地區
時薪:
$100
月薪:
8:
$20000
10:
-
12:
-
24:
$35000
0
809
Chris (NA011160)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
1
服務地區:
灣仔區 觀塘區
時薪:
-
月薪:
8:
$14000
10:
-
12:
-
24:
-
0
1507
Betty姐 (NA010575)
陪月總年資:
3年
陪月個案:
22
服務地區:
西貢區 南區 離島區
時薪:
$90
月薪:
8:
$18000
10:
-
12:
-
24:
-
0
518
Pauline (NA011157)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
1
1738
雪姐 (NA010473)
陪月總年資:
4年
陪月個案:
24
服務地區:
灣仔區 東區 南區 及2個其他地區
時薪:
$110
月薪:
8:
$21840
10:
$28600
12:
$0
24:
-
0
813
吳姑娘 (NA010935)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
沙田區 黃大仙區 觀塘區 及4個其他地區
時薪:
$80
月薪:
8:
$13000
10:
$17000
12:
-
24:
-
3
1439
JANICE (NA010721)
陪月總年資:
6年
陪月個案:
30
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及14個其他地區
時薪:
$120
月薪:
8:
$24000
10:
$28000
12:
$34000
24:
$47000
0
945
坪姐 (NA011010)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
1
服務地區:
黃大仙區
時薪:
-
月薪:
8:
$15000
10:
-
12:
-
24:
-
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。