uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

11
6773
Fanny (NA010547)
陪月總年資:
6年
陪月個案:
57
服務地區:
中西區 東區 沙田區 及13個其他地區
時薪:
$130
月薪:
8:
$26000
10:
$30000
12:
$36000
24:
$48000
0
1616
寶姐 (NA010441)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
1
服務地區:
中西區 灣仔區 東區
時薪:
-
月薪:
8:
$17000
10:
-
12:
-
24:
-
6
3047
Moon姐 (NA010445)
陪月總年資:
5年
陪月個案:
28
服務地區:
油尖旺區 深水埗區 九龍城區 及10個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$22000
10:
$0
12:
-
24:
$0
0
1015
碧姨 (NA011001)
陪月總年資:
4年
陪月個案:
19
服務地區:
深水埗區 中西區 灣仔區 及14個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$22000
10:
-
12:
-
24:
-
0
201
文姐 (NA011230)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
342
華姐 (NA011182)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
1259
琼姐 (NA010742)
陪月總年資:
3年
陪月個案:
10
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及14個其他地區
時薪:
$90
月薪:
8:
$17000
10:
$20000
12:
-
24:
-
0
485
芬姐 (NA011098)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
1
1065
芳姐 (NA010752)
陪月總年資:
3年
陪月個案:
20
服務地區:
荃灣區 屯門區 元朗區 及1個其他地區
時薪:
$100
月薪:
8:
$20000
10:
$24000
12:
-
24:
-
16
21335
琼姐 (NA010122)
陪月總年資:
8年
陪月個案:
50
服務地區:
葵青區 荃灣區 離島區
時薪:
$110
月薪:
8:
$22000
10:
$25000
12:
-
24:
-
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。