uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

2
2654
娥姐 (NA010528)
陪月總年資:
6年
陪月個案:
30
服務地區:
南區 油尖旺區 深水埗區 及10個其他地區
時薪:
$120
月薪:
8:
$23000
10:
$28000
12:
-
24:
-
7
2648
葉姑娘 (NA010206)
陪月總年資:
4年
陪月個案:
25
服務地區:
灣仔區 東區 南區 及11個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$15000
10:
$18000
12:
-
24:
-
0
1397
呀燕 (NA010949)
陪月總年資:
6年
陪月個案:
5
服務地區:
黃大仙區
時薪:
$80
月薪:
8:
$16000
10:
-
12:
-
24:
-
0
1039
群姐 (NA011223)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及15個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
2
2147
Amy姐 (NA010950)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
葵青區 油尖旺區 深水埗區 及13個其他地區
時薪:
$70
月薪:
8:
$11000
10:
$0
12:
$0
24:
-
0
1456
(NA010936)
陪月總年資:
6年
陪月個案:
10
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及14個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$18000
10:
-
12:
-
24:
$38000
1
1746
好姐 (NA010685)
陪月總年資:
8年
陪月個案:
30
服務地區:
油尖旺區 深水埗區 九龍城區 及10個其他地區
時薪:
$90
月薪:
8:
$18000
10:
-
12:
-
24:
-
0
1664
Sherly (NA010642)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
油尖旺區 深水埗區 九龍城區 及2個其他地區
時薪:
$80
月薪:
8:
$14000
10:
-
12:
-
24:
-
1
1743
古ee (NA010573)
陪月總年資:
3年
陪月個案:
10
服務地區:
沙田區 荃灣區 觀塘區 及7個其他地區
時薪:
$90
月薪:
8:
$18000
10:
-
12:
-
24:
-
0
2443
英姐 (NA010309)
陪月總年資:
2年
陪月個案:
14
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及13個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$17000
10:
$20000
12:
-
24:
$34000
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。