uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

0
1133
清姨 (NA010678)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
油尖旺區 深水埗區 九龍城區
時薪:
$90
月薪:
8:
$15000
10:
-
12:
-
24:
-
2
1637
Miu Miu (NA010283)
陪月總年資:
1年
陪月個案:
2
服務地區:
元朗區 屯門區 荃灣區 及1個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$13000
10:
-
12:
-
24:
-
19
35443
芬姨 (NA010179)
陪月總年資:
7年
陪月個案:
60
服務地區:
中西區 灣仔區 深水埗區 及11個其他地區
時薪:
$150
月薪:
8:
$24000
10:
$28000
12:
-
24:
$0
0
818
Ada (NA011107)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
1283
(NA010741)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
1
服務地區:
油尖旺區 深水埗區 九龍城區 及2個其他地區
時薪:
$80
月薪:
8:
$13500
10:
-
12:
-
24:
-
0
113
庭姐 (NA011356)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
115
(NA011346)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
6
2666
Rainbow (NA010295)
陪月總年資:
6年
陪月個案:
30
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及11個其他地區
時薪:
$100
月薪:
8:
$18000
10:
$21200
12:
$25200
24:
-
3
1607
美姐 (NA010293)
陪月總年資:
2年
陪月個案:
8
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及13個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$16000
10:
$18000
12:
-
24:
-
0
1113
CONNIE (NA010757)
陪月總年資:
18年
陪月個案:
110
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及15個其他地區
時薪:
$115
月薪:
8:
$24000
10:
-
12:
-
24:
-
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。