uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

0
1553
芳姐 (NA010483)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
油尖旺區 深水埗區 九龍城區 及3個其他地區
時薪:
$70
月薪:
8:
$13000
10:
-
12:
-
24:
-
0
124
Cherry (NA011381)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
428
Anna (NA011314)
陪月總年資:
5年
陪月個案:
35
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及9個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$0
10:
$0
12:
-
24:
-
0
1011
梅姐 (NA010914)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
屯門區
時薪:
$80
月薪:
8:
$12000
10:
-
12:
-
24:
-
0
1136
冰姐 (NA010876)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及13個其他地區
時薪:
$100
月薪:
8:
$18000
10:
$24000
12:
-
24:
$37000
0
1675
MAY (NA010593)
陪月總年資:
9年
陪月個案:
80
服務地區:
元朗區 葵青區 荃灣區 及3個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$20000
10:
-
12:
-
24:
-
0
1295
Karina (NA010574)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
油尖旺區 九龍城區 大埔區 及1個其他地區
時薪:
$70
月薪:
8:
$15900
10:
-
12:
-
24:
-
0
978
亞兒 (NA010863)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
3
服務地區:
油尖旺區 深水埗區 九龍城區 及9個其他地區
時薪:
$100
月薪:
8:
$15000
10:
-
12:
-
24:
-
0
457
Annie (NA011286)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
1553
惠姨 (NA010532)
陪月總年資:
10年
陪月個案:
30
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及15個其他地區
時薪:
$100
月薪:
8:
$20000
10:
-
12:
-
24:
$40000
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。