uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

0
164
(NA011329)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
343
Karen (素食) (NA011327)
陪月總年資:
3年
陪月個案:
12
服務地區:
葵青區 荃灣區 屯門區 及3個其他地區
時薪:
$120
月薪:
8:
$19000
10:
$23000
12:
-
24:
-
1
579
Connie (NA011266)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
10
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及13個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$20000
10:
$22000
12:
$24000
24:
-
0
583
May姨姨 (NA011248)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
693
冰姨姨 (NA011188)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
1
服務地區:
灣仔區 中西區 油尖旺區 及13個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$15000
10:
$17000
12:
-
24:
-
0
710
儀姐 (NA011186)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
738
May (NA011106)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
1119
Sally (NA011063)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
4
服務地區:
黃大仙區 中西區 灣仔區 及15個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$15000
10:
$18000
12:
-
24:
-
42
22716
雪姐 (NA010166)
陪月總年資:
10年
陪月個案:
80
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及15個其他地區
時薪:
$95
月薪:
8:
$19000
10:
$24000
12:
$27000
24:
-
0
841
花姐 (NA011057)
陪月總年資:
1年
陪月個案:
3
服務地區:
觀塘區
時薪:
$90
月薪:
8:
$16000
10:
-
12:
-
24:
-
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。