uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

0
1287
Irene (NA010604)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及15個其他地區
時薪:
$70
月薪:
8:
$15000
10:
-
12:
-
24:
-
0
773
(NA011110)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
19
6942
珍姐 (NA010496)
陪月總年資:
30年
陪月個案:
150
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及14個其他地區
時薪:
$180
月薪:
8:
$30000
10:
$33000
12:
$35000
24:
$60000
0
933
FAT FAT (NA010989)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
九龍城區
時薪:
-
月薪:
8:
$13000
10:
-
12:
-
24:
-
0
1130
ERICA (NA010698)
陪月總年資:
1年
陪月個案:
1
服務地區:
沙田區
時薪:
-
月薪:
8:
$10000
10:
$15000
12:
$17000
24:
$25000
0
641
華姐 (NA011182)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
414
梅姐 (NA011328)
陪月總年資:
6年
陪月個案:
27
服務地區:
沙田區 大埔區 北區 及8個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$23000
10:
-
12:
-
24:
-
2
1439
呀Do (NA010917)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
2
服務地區:
觀塘區 東區 油尖旺區 及5個其他地區
時薪:
$100
月薪:
8:
$12000
10:
$16000
12:
$20000
24:
$42000
0
1012
雲姨 (NA011011)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
3
服務地區:
沙田區
時薪:
$80
月薪:
8:
$12000
10:
-
12:
-
24:
-
16
8504
玲姐 (NA010292)
陪月總年資:
11年
陪月個案:
43
服務地區:
東區 南區 油尖旺區 及12個其他地區
時薪:
$135
月薪:
8:
$28000
10:
$33000
12:
$38000
24:
$55000
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。