uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

0
1302
英姐 (NA010498)
陪月總年資:
5年
陪月個案:
25
服務地區:
油尖旺區 深水埗區 九龍城區 及11個其他地區
時薪:
$100
月薪:
8:
$19000
10:
-
12:
-
24:
-
2
1368
JANICE (NA010721)
陪月總年資:
3年
陪月個案:
11
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及13個其他地區
時薪:
$100
月薪:
8:
$17500
10:
$20000
12:
$21000
24:
$36000
3
1541
亞芳 (NA010413)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
2
服務地區:
屯門區 荃灣區 元朗區
時薪:
$80
月薪:
8:
$13000
10:
-
12:
-
24:
-
2
1522
Nora 姨姨 (NA010971)
陪月總年資:
2年
陪月個案:
2
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及6個其他地區
時薪:
$80
月薪:
8:
$12000
10:
-
12:
-
24:
-
0
938
安安 (NA010967)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
中西區 離島區 灣仔區 及4個其他地區
時薪:
$85
月薪:
8:
$12000
10:
-
12:
-
24:
-
1
1000
(NA010830)
陪月總年資:
1年
陪月個案:
2
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
$12000
10:
-
12:
-
24:
-
10
4832
May 姐 (NA010853)
陪月總年資:
5年
陪月個案:
26
服務地區:
中西區 灣仔區 油尖旺區 及12個其他地區
時薪:
$110
月薪:
8:
$22000
10:
-
12:
-
24:
-
0
604
(NA011109)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
213
(NA011315)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
3
1407
金姐 (NA010583)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
6
服務地區:
觀塘區 黃大仙區 九龍城區 及15個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$15000
10:
$18000
12:
$22000
24:
$38000
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。