uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

0
2274
Amy (NA010125)
陪月總年資:
7年
陪月個案:
34
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及8個其他地區
時薪:
$100
月薪:
8:
$20000
10:
$25000
12:
$0
24:
$42000
0
610
燕姐 (NA011271)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
2149
珍姐 (NA010132)
陪月總年資:
10年
陪月個案:
70
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及14個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$23000
10:
$26000
12:
$30000
24:
$40000
0
1034
Bonnie 姨姨 (NA011146)
陪月總年資:
5年
陪月個案:
2
服務地區:
油尖旺區 九龍城區 黃大仙區
時薪:
$80
月薪:
8:
$12500
10:
-
12:
-
24:
-
3
2983
惠姐 (NA010209)
陪月總年資:
9年
陪月個案:
65
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及12個其他地區
時薪:
$150
月薪:
8:
$25000
10:
$28000
12:
$0
24:
$48000
0
952
林太 (NA011105)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
1527
嬋姐 (NA010677)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
灣仔區 中西區 油尖旺區 及3個其他地區
時薪:
$90
月薪:
8:
$15000
10:
$21000
12:
$25000
24:
-
13
4443
孫姑娘 (NA010214)
陪月總年資:
10年
陪月個案:
60
服務地區:
油尖旺區 深水埗區 九龍城區 及7個其他地區
時薪:
$120
月薪:
8:
$23800
10:
$28000
12:
-
24:
$48000
0
1274
Sally (NA011063)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
4
服務地區:
黃大仙區 中西區 灣仔區 及15個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$15000
10:
$18000
12:
-
24:
-
0
533
芳姐 (NA011296)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。